Joustoluotto, pikavipit, kulutusluotto ja luottokortit ovat tunnetuimpia vakuudettomien lainojen muotoja. Näiden lainojen lisäksi hakijan on mahdollista hakea myös vertaislainaa tai kallistua vakuudellisen lainan puoleen. Millainen laina sitten on vertaislaina? Ja mitkä lainatyypit ovat vakuudellisia lainoja? Entä mitä takaisinmaksuvaihtoehtoja lainalle voidaan ottaa?

Vertaislainat

Vertaislaina on toiselta yksityishenkilöltä toiselle yksityishenkilölle myönnetty luotto. Periaatteessa vertaislainaa voi myöntää kuka tahansa ja kenelle tahansa yhteisen sopimuksen merkeissä, mutta tänä päivänä sekä lainaajat että lainanmyöntäjät käyttävät välikätenä vertaislainapalvelua.

Vertaislainan suuruus voi olla mitä tahansa muutaman kymmenen ja jopa kymmenen tuhannen euron väliltä, mutta normaalisti vertaislainan summat liikkuvat muutamissa tuhansissa euroissa. Lopullinen lainasumma määräytyy itse pääoman lisäksi lainan koroista ja kuluista sekä laina-ajasta, jonka ehtoihin vaikuttavat sekä sijoittajien asettamat vaatimukset että välityspalvelun käytännöt.

Lisäksi vertaislainan korkoon ja ehtoihin vaikuttavat pitkälti myös hakijan osoittama maksukyky. Mikäli hakijan maksukyky arvioidaan riittävän hyväksi, vertaislainaa on mahdollista saada enemmän ja tietysti hieman normaalia paremmalla korolla.

Vakuudelliset lainat

Vaikka pienemmät kulutusluotot ovat lähes vääjäämättä vakuudettomia, joissakin tapauksissa suurempia lainoja voidaan myöntää myös vakuudellisina. Vakuudellisissa lainoissa lainan korot ja ehdot ovat huomattavasti vakuudettomia lainoja paremmat, sillä vakuudet toimivat lainan takaisinmaksun turvana, mikä tekee niistä alhaisen riskin liiketoimintaa.

Yleisin vakuudellisista lainoista on tietysti asuntolaina. Muita vakuudellisia lainoja ovat opintolaina sekä auto-, vene- tai muut kulkuneuvolainat, joissa pankki voi hyväksyä ostettavan kulkuneuvon lainan vakuudeksi. Myös useiden kymmenien tuhansien eurojen arvoista kulutusluottoa voi hakea pankista vakuudellisena, jolloin lainalle on mahdollista saada markkinoita huomattavasti edullisempi korko. Verkossa toimivat luotonmyöntäjät myöntävät lähes poikkeuksetta vakuudettomia luottoja sen hakuprosessin helppouden ansiosta, kun taas pankit myöntävät enemmän vakuudellisia lainoja.

Lainan takaisinmaksu

Lainan takaisinmaksu voi tapahtua tasalyhennyksillä, tasaerissä (annuiteetti) tai kiinteissä tasaerissä. Lainan lyhennystapa on tärkeää määritellä jo hyvissä ajoin ennen lainan hakemista, koska sillä on merkittävä vaikutus laina-aikana syntyviin kustannuksiin.

Tasaerä

Kaikki tasaerälainan eli annuiteettilainan takaisinmaksuerät ovat nimensä mukaisesti yhtä suuria ja lainan takaisinmaksuaika on määritetty lainasopimuksessa tarkalleen. Käytännössä hakija tietää jo sopimushetkellä, milloin hänen lainansa viimeisen maksuerä tullaan maksamaan. Jos lainan viitekorko nousee tai laskee, lainan maksuerät lasketaan uudelleen, mutta itse laina-aika kuitekin pysyy samana.

Tasaerälainassa lainanlyhennys on aluksi pieni, mutta kasvaa asteittain laina-ajan kuluessa. Tämä johtuu siitä yksinkertaisesta syystä, että lainan takaisinmaksun alussa suuri osa maksuerästä kuluu lainan korkojen maksuun, jolloin itse laina lyhenee hitaammin.

Tasalyhennys

Tasalyhennyksen maksuerä muodostetaan lainasumman kiinteästä lyhennyksestä ja lainan suuruuden mukaan muuttuvasta korko-osuudesta. Toisin sanoen sitä mukaa, kun otetun lainan pääoma pienenee, laskee myös lainan korko-osuus.

Korkotason vaihtelut vaikuttavat tasalyhennykseen samalla tavalla kuin tasaeriin; jos korot nousevat, maksuerät suurenevat, ja jos ne puolestaan laskevat, myös maksuerät pienenevät. Tasaerästä poiketen tasalyhennyksen pääoman lyhennysosa pysyy kuitenkin aina samansuuruisena.

Kiinteä tasaerä

Kiinteässä tasaerälyhennyksessä kaikki lainan takaisinmaksuerät ovat suuruudeltaan aina samoja. Takaisinmaksuerät muodostetaan korkotason mukaan muuttuvista osuuksista eli toisin sanoen silloin, kun korot nousevat, maksuerä ei kasva, vaan päinvastoin laina-aikaa pidennetään. Kiinteä tasaerä on näistä kolmesta takaisinmaksuvaihtoehdosta kaikkein riskialttein.

Kuinka löytää itselleen sopiva lainatyyppi?

Oikean lainatyypin löytäminen riippuu aina täysin siitä, millaiseen tarkoitukseen, millä summalla ja millä ehdoilla lainaa ollaan hakemassa. Ennen lainan hakemista on kuitenkin tärkeää ottaa huomioon muutamia seikkoja:

1) Lainakulut

Nimelliskoron lisäksi huomioon tulisi ottaa kaikki muut kulut, joita lainaaminen voi tuottaa. Näitä voivat olla niin avausmaksut, tilinhoitokulut kuin muut käsittelymaksut, jotka voivat pienemmissä lainoissa nostaa lainan lopullista summaa huomattavasti. Tässä mielessä lainatyyppejä tulisi aina ensin verrata toisiinsa.

2) Laina-aika

Lainan lopulliseen summaan vaikuttaa merkittävällä tavalla se, kuinka suuren lainasumman aikoo hankkia; toisin sanoen, mitä pitempi laina-aika lainalle otetaan, sitä enemmän lainasta joutuu maksamaan korkoja ja kuluja. Erityisesti pienten pikalainojen ja kulutusluottojen kohdalla kulut voivat nousta valtavan suuriksi, jos takaisinmaksuaika on liian pitkä.

3) Vakuudellinen vai vakuudeton laina

Vakuudellinen laina on lainaehdoiltaan ja koroiltaan aina parempi vaihtoehto kuin vakuudeton laina, mutta aina vakuuksien esittäminen lainalle ei ole mahdollista. Vakuudettoman lainan kohdalla korkojen ja kulujen erot voivat olla todella suuria, joten on ehdottoman tärkeää, että lainatarjouksia vertaillaan aina keskenään ennen lainan hakemista.